Vochtregulerende verf

ThermoShield buitenverf

Materialen met een hoge vochtigheid geleiden warmte beter dan materialen met een laag materiaal vochtgehalte. De energiebesparing kan worden verklaard door de vochtregulerende eigenschappen waardoor het vochtgehalte daalt bij toepassing van de buitenverven van ThermoShield.

ThermoShield werkt door haar samenstelling vochtregulerend. Op het moment dat er geen sprake is van een vochtbelasting van buiten (regen e.d.) is ThermoShield damp-open en wordt vocht in de constructie afgevoerd door verdamping. In geval van een vochtbelasting van buiten (regen e.d.) vormt ThermoShield een dicht scherm; vocht kan de achterliggende constructie niet binnendringen doordat over de keramische bolletjes een filmlaag wordt gevormd.

In de basis is er dus sprake van een damp-open laag door de (microscopische)bolletjes structuur van de verf. Bij een vochtbelasting van buiten is ThermoShield damp- en waterdicht. Dit is een principieel verschil met traditionele coatings die een constante dampeigenschappen hebben.

Het ligt voor de hand om het effect van de vochtregulerende eigenschap van ThermoShield te verwerken in de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde) van het materiaal waarvan het vochtgehalte wordt beïnvloed. Dat betekent dus dat er geen standaard toeslag op de warmteweerstand van een constructie als gevolg van de toepassing van ThermoShield wordt bepaald maar een aanpassing van de materiaaleigenschappen (λ-waarde). De warmtegeleidingscoëfficiënt is een rekenparameter in de bepaling van de thermische kwaliteit (Rc-waarde) van een constructie. Naar de grootte van deze correctie wordt momenteel nog onderzoek verricht kan nu alleen nog verwezen worden naar empirische resultaten (zie document Nieman).

ThermoShield Binnenverf

ThermoShield als binnenverf kent de volgende werkingen:

• ’s zomers: het membraan neemt vocht uit de lucht op, welke vervolgens verdampt. Daardoor ontstaat verdampingskoelte welke de ruimte aanmerkelijk afkoelt.

• ’s winters: het membraan zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling in de ruimte en daardoor voor een geringere werveling van de interieurlucht, wat ertoe leidt, dat een aangenaam interieurklimaat ontstaat – ook en vooral voor mensen met allergieën en astma. Tegelijkertijd wordt overtollig vocht uit de wand gezogen waardoor deze uitdroging een beter isolerend effect van de wand realiseert. Er zijn dan minder stookkosten (gemiddeld 10%) mee gemoeid om eenzelfde interieurwarmte te bereiken en te handhaven.

• Gedurende het gehele jaar zorgt ThermoShield met haar eigenschap als hygrische diode – d.w.z. watertransport wordt beperkt en water kan in slechts één richting bewegen – ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid rond ca. 55% gehouden wordt; zodoende wordt schimmelvorming tegengegaan.

Bovengenoemde eigenschappen zijn blijvend, zolang de verf aan de oppervlakte aanwezig is.