ThermoShield deelnemer in Europees Project

See2Do! is een project in het Interreg VA Vlaanderen-Nederland programma dat steun ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om via demonstratieprojecten en een energierenovatie-begeleidingstraject voor burgers en bedrijven, innovatieve technieken voor energierenovatie te tonen en het gebruik ervan te stimuleren.

Het principe dat gehanteerd wordt, is “Doen door zien”. Door het energieverlies te tonen en innovatieve technieken in publieke gebouwen te demonstreren, en door burgers en bedrijven te ondersteunen, willen de partners in het project, burgers ertoe aanzetten om werk te maken van de energierenovatie van hun woning.

In See2Do! werken 17 partners uit Vlaanderen en Nederland samen: het gaat om steden en gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen. Het project is op 1 mei 2016 gestart en loopt nog door tot 30 april 2019.

Een van de samenwerkende partners is de gemeente Breda. Deze gemeente heeft zichzelf een ambitieus doel opgelegd: In 2044 is Breda CO2-neutraal! Om te komen tot een CO2-neutraal Breda is het energiezuiniger maken van woningen de komende jaren een belangrijk speerpunt. De grootste uitdagingen liggen bij bestaande ca. 45.000 woningen.
Toch zijn sommige maatregelen redelijk eenvoudig te realiseren. Zo kan, door gebruik te maken van het keramische filter van ThermoShield als wandafwerking, op een vrij eenvoudige wijze energiekosten worden bespaard. Om dit aan de burgers te kunnen tonen is in het gemeentehuis van Breda een proefopstelling gemaakt waarbij twee identieke spreekkamers met elkaar worden vergeleken. De ene kamer is behandeld met ThermoShield Lumen en de andere kamer met een andere professionele verf.

Vervolgens hebben professionele onderzoekbureau’s testen uitgevoerd op de volgende twee aandachtsgebieden:

  1. Wat is het effect van ThermoShield ten aanzien van de lichtopbrengst in de kamer
  2. Wat is het effect van ThermoShield op de temperatuur in de kamer.

De conclusie uit het eerste onderzoek wees uit dat de ruimte waarvan de wanden en plafond behandeld zijn met ThermoShield een hogere diffuse reflectiefactor heeft dan de kamer behandeld met het A-merk muurverf. Wat betreft de verlichting kan er bespaard worden door met minder verlichting dezelfde wettelijke verlichtingssterkte (gemeten in lux) te realiseren. De feitelijke hoogte van de besparing op lichtenergie is afhankelijk van veel factoren en kan desgewenst in een lichtberekeningsprogramma worden berekend. Aangezien ThermoShield Lumen in het volledige kleurenspectrum is geïntegreerd, worden door toepassing van dit product de reflectiefactoren van wanden en plafond verhoogd.

De conclusies van de warmtemetingen zijn hieronder kort samengevat:
• De ThermoShield-ruimte warmt sneller op (of anders gezegd: er is minder energie voor nodig om op te warmen). De mate van temperatuurstijging van de omhullende grensvlakken (tu: wanden, plafond, vloer, ramen, etc.) en de gevoelstemperatuur zijn afhankelijk van het gekozen type verwarmingssysteem (straalkachel of Infrarood).
• De ThermoShield-ruimte koelt langzamer af. Dit betekent dat – in tegenstelling tot de kamer met de standaard muurverf – minder bijverwarmd hoeft te worden om het warmteverlies te compenseren.
• De combinatie van de IR-verwarmer met IR-reflecterende ThermoShield is effectief omdat ongeveer dezelfde resultaten worden bereikt bij het opwarmen gelet op de hoeveelheid warmte-inbreng.
• De ThermoShield-kamer geeft meer behaaglijkheid (lees: comfort), hetgeen af te leiden is uit het geringere verschil tussen de droge luchttemperatuur en temperatuur van de omhullende grensvlakken. Duidelijke verschillen zijn te zien in de vergelijking van de gevoelstemperatuur en de temperatuur van de omhullende grensvlakken ten gunste van de ThermoShield-ruimte.

Bovenvermelde onderzoeksrapporten zijn desgewenst opvraagbaar.

Wij maken gebruik van cookies voor een goede werking van de website. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close