Naar de werking zijn inmiddels diverse onderzoeken verricht, vooral in Duitsland, waaronder het Fraunhofer Institut. Door prof. Dr. M. Sohn is een rekenmethode voor het effect van de verf ontwikkeld en er zijn er diverse onderbouwingen gegeven die ingaan op de werking van ThermoShield. Onderstaand slechts een greep uit deze onderzoeken. Mocht u naar aanleiding van deze onderzoeken meer onderzoeken willen inzien, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

logo-TNO 224 x 40       logo-fraunhofer 187 x 30

Overzicht van alle onafhankelijke onderzoekbureaus welke de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan naar de technische en energetische eigenschappen van ThermoShield.

Bevestiging van de technologie van ThermoShield van het Fraunhofer Institut, welke de afgelopen jaren de meeste onderzoeken heeft gehouden naar de werking van ThermoShield.

Selectie van onderzoeken gehouden naar de eigenschappen van ThermoShield bij gebruik op de binnenwand, geselecteerd op:
Onderzoekjaar – Onderzoekinstituut – Omschrijving van het onderzoek

1989 MUENCHEN  THERMOTEC; Energiebesparing met ThermoShield zonder isolatie
1989 MUENCHEN  THERMOTEC; Snellere opwarming van de binnenruimte met ThermoShield
1997 BAM; ThermoShield Brandklasse DIN 4102
1997 MUTZ; Thermografievergelijk ThermoShield en isolatie
1999 IPO; Anti-elektrostatische eigenschappen ThermoShield
1999 MINSK; Verminderde warmtegeleiding door ThermoShield
2000 SICC; Energiebesparing realiseren met ThermoShield stralingstechniek zonder isolatie
2001 SICC; Vergelijk temperatuur klaslokaal met en zonder ThermoShield
2004 BURGAS; Verlaging warmt indringing en verhoging kontakttemperatuur door ThermoShield 
2005 MARX DW BONN; Invloed van ThermoShield versus standaardverf (samenvatting)
2005 MARX DW BONN; Invloed van ThermoShield versus standaardverf (uitwerking)
2005 TNO; Onderzoek naar schimmelwerende werking van ThermoShield
2006 SIEBEL; Thermografie en oppervlaktetemperaturen bij ThermoShield
2007 SICC; UV crashtest bij ThermoShield
2008 TNO; ThermoShield verhindert schimmels
2009 MARX; Bibliotheek Stockholm, invloed van binnenklimaat van ThermoShield versus standaardverf
2010 TNO; Dampdoorlaatbaarheid en vochtopname van ThermoShield
2011 MARX; IVG Bonn, invloed van ThermoShield versus standaardverf
2011 PEUTZ; Geluiddemping van ThermoShield (samenvatting)
2011 PEUTZ; Uitwerking Akoestisch onderzoek van ThermoShield
2013 COATEQ; Kerkrade, invloed op binnenklimaat van ThermoShield versus standaardverf 
2015 MARX; Spectaculaire resultaten ThermoShield bij Praktijkonderzoek Amersfoort
 
2015 MARX; RAUMKLIMA Amersfoort (Duitstalig)
2016 MEUTZNER; Lichtmetingen ThermoShield Lumen Reflectiefactoren

Selectie van onderzoeken gehouden naar de eigenschappen van ThermoShield bij gebruik op het dak, geselecteerd op:
Onderzoekjaar – Onderzoekinstituut – Omschrijving van het onderzoek

1995 IBMB, CO2 weerstand en carbonatieremmende werking van ThermoShield
1999 ITB, Vermindering asbestvezeluitstoot bij ThermoShield
2011 CSTB, Infrarood reflectie door ThermoShield